Serveis de gestió fiscal

 

 

 
  • Tràmits i gestió d’impostos: IVA, IRPF, Impost de Societats, Impost sobre Transmissions Patrimonials, Impost sobre Successions i Donacions, impostos locals.
  • Pagaments a compte i fraccionament d’impostos.
  • Recursos i reclamacions.
  • Altes d’activitat i variacions d’obligacions fiscals.
  • Representació davant la Inspecció Tributària.
  • Certificat digital.
  • Notificacions telemàtiques.
 

 

 

 

 

BERNADAS ASSOCIATS, S.L.

Avinguda Gaudi 45 08700
Igualada, Barcelona

Phone number 938033612

Email info@bernadas-associats.com